Reference

Poslovne zgrade

IZGRADNJA POSLOVNIH ZGRADA                                            
Radovi na rekonstrukcijama, dogradnji i izgradnji objekata:
Studentski centar Zadar                                            
Dom zdravlja Karin, Dom zdravlja Kruševo, Ambulanta Sučuraj, Ambulanta Trogir - Slatine.                                            
Obrtnički radovi na rekonstrukciji hotela Medena Trogir i hotel Nimfa u Živogušću.                                             
Konstruktivna sanacija objekta palaća županije Vukovarsko - Srijemske u Vukovaru.                                            
Izvedba radova rekonstrukcije, sanacija i dogradnje zgrade JIL i kirurgija opće bolnice Zadar.                                            
U tijeku 2004. godine izvršena izgradnja Ambulante na Tromilji- Šibenik.                                            
Dogradnja objekta sportsko rekreacionog centra sveučilišta u Zadru.                                            
Izvedba radova sanacija i rekonstrukcija škola: škola Sikovo, škola Raštani, Škola Poličnik, Škola  Diklo.                                            
Izvedba radova na sanaciji i rekonstrukciji Ambulante Jazine.                                            
Radovi na rekonstrukciji gradske knjižnice u Novigradu, radovi na izgradnji turističkog ureda u Pridrazi- Zadar.                                            
Radovi na izvedbi AB. konstrukcije  objekta Hotel Marune.                                            
Radovi na AB konstrukciji skladišno prodajnog objekta Merkur u Zadru i vanjsko uređenje s potpornim zidovima cca 500m dužine.                                             
U 2008.i 2009. godini izvedba fasade na objektu POS u Pagu za APN , uređenje prostora turističke zajednice za općinu Novigrad.                                            
Objekt za proizvodnju građevinske stolarije za poduzeće Alutrade Zadar.                                             
U 2011. godini izvedeni radovi na I fazi konstrukcije hala Lipić u Zadru.                                            
Izvedba radova muzeja i suvenirnice Solana Nin.                                            
                                                
ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE                                            
Radovi zaštite spomeniuka kulture:
Franjevački samostan Sv.Frane Zadar, radovi u samostanu Kuna na Pelješcu.                                            
Obnova i sanacijha radova u Kaštelu - Benkovac.                                            
Rekonstriukcija i sanacija objekta Franjevačkog samostana u Zadru, sanacija fasade, sanacija instalacija, sanacija zvonika, izvedba gromobranske instalacije, sanacija krovova samostana.                                             
U 2010 godini izvršeni radovi na sanacijama dijela konstrukcija franjevačkog samostana u Zadru                                            
                                                
INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE                                            
Radovi na konstrukciji  propusta Jaruga - Maslenica , na dijelu autoputa Zagreb - Zadar.                                            
Konstrukcijana dvožnjaka Jasenice.                                             
Izvedba radova potpornih zidova i sanacija tla hotela Agava i Novigradu.                                            
Izrada AB konst. BetonareLIEBHER, Zadar.                                             
Separatori i taložnice kamenoloma Zanatkomerc Pag