Organiziranje, priprema i provedba postupka tehničkih pregleda i uporabe objekata