Ishođenje rješenja o uvjetima građenja i ishođenje potvrda glavnog projekta