Projektiranje građevina

IDEJNI PROJEKTI - GLAVNI PROJEKTI - IZVEDBENI PROJEKTI


ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE za ishođenje građevinske dozvole

IDEJNI PROJEKT

 • istraživanje i projektna studija
 • analiza arhitektonskog programa i urbanističkih uvjeta
 • digitalizacija, precrtavanje, arhitektonski snimci
 • konceptualizacija rješenja
 • procjena troškova izgradnje

GLAVNI PROJEKT

 • arhitektonski nacrti
 • troškovnici radova i procjena troškova izgradnje
 • 3D modeliranje i vizualizacije
 • studija insolacije i sjena
 • animacija
 • zaduživanje i koordinacija stručnih suradnika
 • ishođenje suglasnosti od javno-pravnih tijela u postupku

IZVEDBENI PROJEKTI sa detaljima za izvođenje radova

ELABORATI ZAŠTITE NA RADU za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju

ELABORATI ZAŠTITE OD POŽARA za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju

ELABORATI RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

ELABORATI RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju

PROJEKTIRANJE INTERIJERA

 • Moodboard
 • Arhitektonski detalji
 • Sheme polaganja, sheme stolarije i bravarije
 • Dizajn unikatnih elemenata
 • Mikropozicije
 • Konceptualizacija rasvjete
 • Odabir namještaja, materijala, obloga, rasvjetnih tijela, kolorita
 • FF&E 

OVLAŠTENO PROJEKTIRANJE ZAHVATA NA OBJEKTIMA POD SPOMENIČKOM ZAŠTITOM

Licencirana izvedba radova na poslovima zaštite i očuvanja kulturnih dobara:
Rješenje: UP/I-612-08/12-03/0405 , upis u upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 605. 

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Energetski pregledi zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

 • energetski pregledi zgrada sa složenim tehničkim sustavom
 • izrada energetskih certifikata

Rješenje: KLASA: UP/I-360-02/14- 18/854, Registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada pod registarskim brojem: P-781/2014.

LEGALIZACIJA OBJEKATA

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE - IZRADA TROŠKOVNIKA