Reference

Stambene zgrade

Od izvedenih radova  izdvajamo slijedeće :                                    
OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA                                            
Radovi na sanacijama objekata : Konavle - Dubrovnik - 40 objekata, Zadar - Jasenice - 20 objekata, Maslenica 16 objekata, Kruševo -14 objekata, Pridraga - 21 objekat, Škabrnja i Nadin - 17 objekata, Podgradina 20 objekata,                                        
Plitvice - Drežnik Grad -37 objekata, II etapa rada Škabrnja  - 9 objekata i Pridraga  - 11 objekata, Zadar grad 10 objekata, Tinj 18 objekata.
U Pridrazi 19 objekata, Šibenik - 18 objekata, Vukovar 37 objekata.                                            
Radovi na obnovi objekata u 2003.g. završeni na području grada Zadra 29 objekata.                                            
Obnova objekta zgrada općine Novigradu 2004 god., obnova obiteljskih objekata Zadarska županija 64 objekta.                                            
U 2006.g.izvedeni radovi na 49 objekta program obnove RH                                            
Radovi na izgradnji 17. obiteljskih  kuća program obnove RH                                           
Obnova obiteljskih kuća za Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva radovi na  7 objekata - Zadarska županija.
Izvedba konstrukcije za 4. objekta - vile Romansa u Zadru.
                                                
IZGRADNJA STAMBENIH ZGRADA                                            
Izrada armirano betonske konstrukcije SPO Kerum u Zadru cca 10.000 m2.                                            
Izvođenje radova na apartmanskom kompleksu Posedarje - 3 objekta s 90 st.jedinica.                                            
U 2005.godini završena dva prograna obnove za NPA ukupno 10 objekata i  17 objekata program obnove RH .                                            
Sanacija i dogradnja višestambene zgrade POS u Pagu                                            
U 2007.godini izvedba konstrukcije i zidarskih radova na dvije dilatacije višestambene poslovne građevine Voštarnica Zadar cca 10.000,00 m2.
Višestambena građevina za tvrtku Vitez i Pribl u Zatonu
Stambene građevine Sunčano Diklo , Zadar u Diklu - 20 stanova i 15 garaža, cca BRP 3500 m2
Stambene građevine Diklovac, Zadar u Diklu - 30 stanova i 15 garaža, cca BRP 3500 m2