Izolaterski radovi

opis radova:

  • priprema podloga za izolaterske radove
  • izrada klasičnih hidroizolacija : temelja , podrumskih prostora , zidova , balkona i krovova
  • dobava i ugradba dvokomponentni hidroizolacijski mortova (kao SIKA proizvodi)
  • dobava i ugradba visoko elastični hidroizolacijski premaz ( kao Plastivo proizvod)

ZVUČNA I TOPLINSKA IZOLACIJA

  • Toplinska izolacija u rolama i pločama, kombinirana s hidroizolacijskim membranama. Toplinski i zvučni izolacijski materijali za podove, zidove, stropove i krovove.