Elektroinstalaterski radovi

opis radova:

  • izrada iskopa za polaganje instalacija
  • dobava i ugradba opreme elektroinstalacija
  • izrada  instalacije  jake struje u građevinama
  • izrada  instalacije  slabe struje u građevinama
  • izrada telefonske  instalacije
  • izrada  instalacije protuprovale
  • izrada  instalacije vatrodojave
  • izrada  instalacije  videonadzora
  • izrada TV i SAT  instalacije