Tesarski radovi

opis radova:

  • izrada oplata temeljnih konstrukcija
  • izrada oplata konstrukcija zidova i stupova
  • izrada oplata AB konstrukcija ploča i greda
  • izrada oplata nosivih konstrukcija za objekte niskogradnje
  • izrada krovnih konstrukcija