Pripremni radovi na gradilištu

Opis radova:

  • rasčišćavanje terena i uklanjane raslinja
  • površinski iskopi
  • iskopi za temeljenej objekta
  • široki iskopi
  • utovar i prijevoz materijala
  • izrada nasipa