Limarski radovi

opis radova:

DOBAVA I UGRADBA LIMARIJE NA GRĐEVINAMA

  • ugradba odvodnih cijevi i žljebova uz krovopokrivačke radove
  • opšivanje dimnjaka i kanala na krovovima građevina
  • pokrivanje građevina limom