Betonski radovi

opis radova:

  • dobava i ugradba betona
  • ručne betonaže konstrukcija
  • strojna ugradba betona