Armirački radovi

opis radova:

  • sječenje i savijanje armature
  • izrada armaturnih sklopova za ugradbu
  • urdaba armature u sve vrste konstrukcija